valse tanden

In de volksmond wordt een kunstgebit nog vaal valse tanden genoemd. Valse tanden zijn wellicht het meest bekende object dat door een tandarts wordt gemaakt. Voor veel generaties waren valse tanden de enige oplossing voor mensen die geheel of gedeeltelijk tandeloos door het leven moesten gaan.

Wanneer er een vals gebit dat kan worden uitgenomen of uitneembare prothese wordt gebruikt dan wordt er steun gezocht op het resterend kaakbeen van de drager en/of aan tanden die zijn overgebleven. Heeft iemand nog eigen tanden dan kunnen deze gebruikt worden om de valse tanden aan vast te maken. Hiervoor kan men gebruik maken van eenvoudige klemmetjes. De valse tanden zullen op deze manier minder snel loskomen of gaan bewegen in de mond. Om dit te bereiken kan een tandtechnicus ook een individueel passende constructie vervaardigen. Deze constructie past perfect op de nog aanwezige tanden en kiezen. Dergelijke valse tanden worden een sceletprothese genoemd. Er is altijd tussenkomst van een tandtechnicus vereist welke prothetische voorziening men ook wil gaan toepassen.

Eenvoudig gezegd gaat het als volgt: eerst gaat men naar de tandarts om de nodige voorbereidingen te laten treffen in de mond. Verder neemt de tandarts een afdruk van de mond om deze naar de tandtechnicus te sturen. Daar worden gipsafdrukken gemaakt van de mondafdruk. Op de gipsmodellen kan de tandtechnicus elke gewenst constructie vervaardigen.

Voor mensen die helemaal geen tanden meer hebben wordt een totale prothese gemaakt: tanden voor boven en onder die uitsluitend op het kaakbeen met het bovenliggende tandvlees rusten.

Reacties zijn gesloten.