tandtechnieker

Om tandtechnieker, of wel een tandtechnicus te worden dient men in Vlaanderen en Technische Secundaire Opleiding tandtechniek te hebben gevolgd. Er zijn in Vlaanderen drie scholen waar men terecht kan voor het volgen van deze opleiding. De scholen bevinden zich in Merksen, Oostende en Brussel.

Gedurende de opleiding wordt men opgeleidt om tandheelkundige voorzieningen te maken. In een tandheelkundig laboratorium wordt er dan een voorziening voor het gebit van een individuele patiënt vervaardigd. Geen enkele werkstuk is gelijk omdat er voor iedere patiënt een eigen voorziening wordt gemaakt en elke patiënt, net als het werkstuk, uniek is.

Door een afdruk van de mond van de patiënt te maken kan de tandtechnieker heel precies bepalen hoe een voorziening gemaakt moet worden. Er zijn verschillende soorten tandheelkundige voorzieningen die door een tandtechnieker worden gemaakt. Te denken valt aan kunstgebitten, implantaten, kronen en bruggen.

Het is van groot belang dat de tandtechnieker voorzieningen maakt die zo natuurlijk mogelijk lijken. De enige voorziening, waarbij afgeweken mag worden van deze regel, zijn de beugels die bedoeld zijn voor gebits- of kaakcorrectie. Voor een patiënt is het erg belangrijk dat een tandheelkundige voorziening naar tevredenheid wordt afgeleverd. Een tandtechnieker zal dan ook altijd de voorkeuren en de wensen van de patiënt in het werkstuk trachten mee te nemen.

Hoewel de meeste voorzieningen, die een tandtechnieker maakt, het leven van een patiënt kunnen vergemakkelijken, is het niet mogelijk om zonder verwijzing van een tandarts of een tandheelkundig specialist (bijvoorbeeld kaakchirurg of orthodontist) een voorziening te laten vervaardigen.

Reacties zijn gesloten.