tandtechnicus

Een tandtechnicus wordt ook wel eens een tandtechnieker genoemd. Het is iemand die tandheelkundige voorzieningen aanmeet en vervaardigd. Deze voorzieningen zijn meestal op aanvraag van een tandarts of een tandheelkundig specialist zoals een orthodontist of een kaakchirurg. Patiënten kunnen zijn niet direct wenden tot de tandtechnicus maar hebben altijd dus een doorverwijzing van hun behandelend tandarts of specialist nodig.

Een tandtechnicus maakt onder andere bruggen, kronen, implantaten maar ook kunstgebitten. Het is belangrijk dat alle voorzieningen die door een tandtechnicus vervaardigd woorden, niet of zo min mogelijk van de natuurlijke situatie afwijken. De enige uitzondering op deze regel vormen de beugels, orthodontische voorzieningen die gebruikt worden om de stand van het gebit of de kaken kunnen corrigeren.

Alles wat een tandtechnicus maakt is individueel en dus uniek. Het is dus voor een tandtechnicus van groot belang om te weten wat het probleem van een patiënt precies omhelst. Verder dient hij of zij ook goed te luisteren naar de wensen en voorkeuren die deze patiënt heeft. Het kan namelijk zijn dat iemand niet geheel tevreden is met het eigen gebit. Zo kan men wittere tanden willen hebben in een kunstgebit dan men oorspronkelijk als eigen tandkleur had. Maar ook de stand van sommige eigen tanden kan voor een patiënt aanleiding zijn de tandtechnicus te vragen dit in een prothese te wijzigen. De tandtechnicus zal, mts mogelijk, zoveel mogelijk de wens van de patiënt in zijn werkstuk trachten te verwerken. Overleg tussen patiënt en tandtechnicus is uiterst belangrijk voor een gewenst resultaat.

Reacties zijn gesloten.