tandheelkunde

De tandheelkunde is dat gedeelte van de heelkunde (chirurgie) dat zich bezighoudt met het behandelen van tanden, kiezen en de structuren die hen omringen. Men kan binnen de tandheelkunde diverse deeldisciplines onderscheiden.

Pedodontologie wordt ook wel de kindertandarts genoemd en heeft zich gespecialiseerd op het behandelen van het melkgebit. Conserverende tandheelkunde richt zich op het gezond maken van het gebit. Parodontologie houdt zich bezig met de structuren rond de tanden en kiezen. Het specialisme dat zich richt op het behandelen van aandoeningen van het tandmerg wordt endodontische tandheelkunde genoemd. Orthodontie is een vakgebied dat zich richt op het corrigeren, door gebruik te maken van beugels, van een onjuiste stand van het gebit of de kaken. Een kaakchirurg of mondheelkundige voert zowel grote als kleine chirurgische ingrepen uit in en op de kaken. Aandoeningen aan en behandelingen van het kaakgewricht zullen door Temporomandibulaire Dysfunctie (TMD) worden uitgevoerd. De adhesieve tandheelkunde is het deelgebied binnen de tandheelkunde dat zich richt op het restaureren, verfraaien en beschermen van tanden en kiezen door het aanbrengen van composietmateriaal aan (resterend) tandmateriaal. Prothetiek houdt zich bezig met het plaatsen van protheses, kronen of bruggen om gebitselementen die verloren zijn gegaan of ernstig beschadigde tanden of kiezen te vervangen. Het vakgebied dat zich bezighoudt met het vervangen van tanden en kiezen door zogenaamde implantaten of kunsttanden. Het tandheelkundig behandelen van ouderen wordt gedaan door de gerodontologie. Forensische tandheelkunde is het vakgebied dat is gespecialiseerd in het identificeren van slachtoffers onder andere door naar de gebitsstatus te kijken.

Reacties zijn gesloten.