tanden trekken

Men kan om verschillende redenen besluiten om een tand of kies te trekken. De meest voorkomende redenen zijn: acute of chronische zenuw- of tandvleesontsteking. Overige redenen om te besluiten tanden te trekken zijn: tandbederf, teveel aan tanden en kiezen en een niet goed op elkaar aansluitende onder- en bovenkaak. In sommige gevallen worden tanden of kiezen ook verwijderd om een gebitsprothese te stabiliseren. Het trekken van tanden gebeurt ook wanneer het bot en de elementen van het gebit die er dichtbij liggen door ziekte zijn aangetast. Dit kan als gevolg van bijvoorbeeld cystevorming, kanker of botontsteking zijn. In tegenstelling tot vroeger worden tegenwoordig nauwelijks nog tanden of kiezen getrokken omdat iemand dat mooier vindt.

Het beoogde behandelplan en de conditie van de patiënt bepalen grotendeels het aantal tanden of kiezen dat per behandeling getrokken kunnen worden. Bij een gezonde patiënt zouden alle tanden en kiezen in één behandeling worden getrokken indien in het behandelplan het maken van een kunstgebit is gepland. Meestal echter wordt het gebit in gedeeltes verwijderd. Het is dan nodig dat gedurende een week de overgebleven gebitselementen met rust worden gelaten.

Tanden kunnen op twee manieren worden verwijderd: door een tang te gebruiken of door de tanden chirurgisch te verwijderen. Wordt de tand met behulp van een tang getrokken dan wordt het omliggende tandvlees ongemoeid gelaten. Bij het chirurgische verwijdering van tanden wordt er wel tandvlees en/of bot verwijderd dat zich rondom de tand of kies bevindt. Zo kan het gebitselement op een makkelijke wijze weggehaald worden.

Reacties zijn gesloten.