tanden poetsen

Niet alle mensen bezitten tanden en kiezen. Te denken valt aan baby’s en bejaarden. Voor mensen die wel tanden en kiezen hebben is het belangrijk dat ze goed voor hun gebit zorgen. Zo is het reinigen van het menselijk gebit van groot belang. Zou men dit verzaken dan kan men hun tanden en kiezen verliezen. Perfecte mondhygiëne is daarom onontbeerlijk.

Door dagelijks de mond en het gebit goed te verzorgen kan cariës en ontstekingen van het tandvlees voorkomen. Op deze manier wordt ook de kans op focale infecties geminimaliseerd. Dit zijn ontstekingen die worden veroorzaakt door de bacteriën die zich in de mond bevinden.

Veel tandheelkundige problemen ontstaan door de aanwezigheid van oude tandplaque (tandplaque die ouder is dan 24 uur wordt als oud omschreven). Effectieve mondhygiëne bestaat dus uit het dagelijks verwijderen van de tandplaque. Het reinigen van de tanden gebeurt met behulp van een tandenborstel met tandpasta erop, tandenstokers, tandzijde (flossdraad) en eventueel nog met interdentale ragertjes (tandenragertjes).

Nadat men tandpasta heeft gebruikt om de tanden mee te poetsen wordt de tandpasta weer uitgespuugd. De fluoride die in de tandpasta zit blijft echter in de mond achter en zorgt voor een sterker tandglazuur. Bacteriën die zich in de mond bevinden worden door het gebruik van tandpasta grotendeels verwijderd. De interdentale ruimtes (ruimtes tussen de tanden) kunnen schoon worden gehouden met flossdraad of een tandenstoker. Aangeraden wordt om minimaal twee keer per dag de tanden te poetsen. Maar beter nog is om de tanden na elke maaltijd te reinigen.

Reacties zijn gesloten.