orthodontist

Een orthodontist is een tandheelkundige die zich richt op het corrigeren van de stand van het gebit en die van de kaken. De correctie van de tanden, kiezen en kaken gebeurt door het plaatsen van een beugel. Men kan nooit direct een afspraak maken met een orthodontist. Eerst dient een tandarts het gebit te hebben beoordeeld en de patiënt door te verwijzen.

Een orthodontist ia namelijk een specialist. Na de eerste vijf jaar aan de universiteit, waar hij of zij de tandartsenopleiding heeft gevolgd, komen er nog vier jaren achteraan waarin men de specialisatie voor orthodontist volgt en afrond. Dus pas na negen jaar te hebben gestudeerd aan de universiteit mag iemand zich officieel orthodontist noemen. Bovendien moet men ingeschreven staan in het specialistenregister van orthodontisten.

Mensen van wie het gebit scheef staat of waarvan de tanden naar voren staan brengen vaak een bezoek aan een orthodontist om deze problemen op te lossen. Na een grondig onderzoek zal de orthodontist een afdruk van de tanden maken. Samen met gemaakte röntgenfoto’s en gewone foto’s is deze afdruk de basis voor het vervaardigen van de uiteindelijke beugel.

De orthodontist zal om de vier tot acht weken de beugel controleren. Gaat het corrigeren van het gebit of de kaken niet volgens plan dan kan de orthodontist tijdig ingrijpen. Meestal krijgt men voor twee tot drie jaar een beugel aangemeten waarna er nog een periode volgt waarin men een beugel geplaatst krijgt die de gecorrigeerde stand van de tanden vast zal proberen te houden.

Reacties zijn gesloten.