implantaten tanden

Wanneer tanden, om wat voor reden dan ook, verloren zijn gegaan en men deze wil vervangen dan kan men ervoor kiezen om een implantaat te laten plaatsen. Zo’n implantaat is te vergelijken met een kunstwortel. Het implantaat kan op de plaats worden gezet van de wortel van de tand die men heeft verloren. De meeste implantaten zijn gemaakt van titanium of hebben een oppervlak dat met titanium is gesprayd. Een implantaat is qua vorm te vergelijken met een schroef.

Voor de vervaardiging wordt meestal titanium gebruikt omdat deze stof niet wordt afgestoten door het menselijk lichaam. Hierdoor kan het bot er direct tegen aan groeien. Dit proces wordt versneld doordat het implantaat vaak een bewerkt opperblak heeft. Na de inheling zit het implantaat bovendien ook vaster in het bot.

Voordat een implantaat geplaatst kan worden zal door middel van een \ct-scan worden gekeken of er voldoende bot aanwezig is. Maar ook de kaak moet de juiste vorm hebben om het implantaat te kunnen plaatsen. Aan de hand van een 3D-opname wordt dan bepaald op welke manier en op welke plaats het implantaat het beste kan worden gezet.

Om het implantaat te kunnen zetten zal de plek plaatselijk worden verdoofd op dezelfde manier en met hetzelfde verdovingsmiddel als er bij gewone tandheelkundige behandelingen worden gebruikt. Vervolgens zal de plaats waar het implantaat zal komen worden opengemaakt en een kanaal worden gemaakt in het kaakbot. In het op maat gemaakte gatje wordt dan het implantaat ingedraaid en het tandvlees wordt vervolgens gehecht.

Reacties zijn gesloten.