implantaat

Een implantaat is een kunsttandwortel die, in de meeste gevallen, van titanium is vervaardigd. Men gebruikt juist dit metaal voor het maken van het implantaat omdat dit meestal door het lichaam goed wordt verdragen. Door uitgebreid wetenschappelijk en klinisch onderzoek is vast komen te staan dat het gebruik van implantaten een erg beproefde methode is. Wereldwijd is deze methode al 35 jaar lang bij honderdduizenden personen toegepast. De slagingskans van deze methode is erg hoog: in de bovenkaak is dit 98 porcent en in de onderkaak zelfs 99 procent. Onder verdoving worden de implantaten in de kaak ingebracht. Ze bieden houvast aan kronen, bruggen of aan een klikprothese.

In de meeste gevallen bestaat de mogelijkheid om implantaten te plaatsen. Enige voorwaarde is wel dat er genoeg gezond bot aanwezig moet zijn en dat de mondhygiëne van de patiënt goed is. Enkele risicofactoren vormen: erg zwaar roken, buitensporig veel alcoholgebruik en sommige ziektes kunnen extra risico voor plaatsing van een implantaat vormen. De meeste mensen kiezen voor het plaatsen van implantaten omdat dit de meest natuurlijke vervanging is voor de eigen tanden en kiezen.

Voordelen van implantaten zijn onder andere: door het weer goed kunnen kauwen de spijsvertering te verbeteren, eigen (overgebleven) tanden worden niet onnodig belast of zelfs afgeslepen, het bot slinkt niet verder en wordt goed bewaard. Bovendien heeft men niet het gevoel de eigen tanden of kiezen te hebben verloren en kan met een gerust hart weer breeduit lachen. Het zelfvertrouwen, dat wellicht is geschonden, kan weer opbloeien.

Reacties zijn gesloten.