Tanden informatie

Doordat de mens een typische alleseter (omnivoor) is, is ook het gebit aangepast om zowel vlees als plantaardig materiaal te eten. In tegenstelling tot veel dieren gebruikt de mens maar zelden zijn tanden ter verdediging of als wapen. Waneer een mens zijn tanden laat zien heeft dit niets met angst aanjagen te maken eerder het omgekeerde.

Het gebit van een volwassen mens telt 32 tanden en kiezen. Het voltallig melkgebit van een kind heeft slechts 20 elementen. Bij de mens vindt er maar één keer een wisseling van het gebit plaats. Wanneer tanden doorkomen, zowel bij het melkgebit als het blijvende gebit, dan geeft dat een vervelend en soms pijnlijk gevoel. Het doorkomen kan worden versneld door veel te bijten en te kauwen.

tand en gebit

De menselijke gebitsformule is I/C/P/M=2/1/2/3 waarbij men begint te tellen vanaf de middellijn. Zowel boven als onder en zowel links als recht geldt deze formule. Deze formule geeft aan dat een volwassen gebit in elk kwadrant 2 incisieven (snijtanden), 1 canini (hoektand), 2 preolaren (valse kiezen) en 3 molaren (kiezen) heeft. Volgens het ISO 3950-systeem hebben alle tanden en kiezen van het menselijk gebit een internationaal tandnummer gekregen. Dit nummer bestaat uit twee cijfers waarvan het eerste verwijst naar het kwadrant en het tweede naar het gebitelement.

Een tand bestaat uit de volgende zes onderdelen: het tandglazuur, het tandbeen, de tandholte, het tandmerg, het bloedvat en de tandzenuw. Van een tand zijn vier delen als zodanig te benoemen: de kroon, de tandhals, de tandwortel en het parodontium.